دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Last Week Tonight with John Oliver ()

HBO در حال برنامه ریزی
9 63,289
Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver برنامه گفتگو محور است که به صورت هفتگی در ساعت ۱۱:۰۰ شب در اچ‌بی‌او ایالات متحده پخش می‌شود. هر برنامه نیم ساعت است. برنامه در روز یک‌شبنه ۲۷ آوریل ۲۰۱۴ به میزبانیِ جان اولیور آغاز شد. وی پیش از این یکی از خبرنگاران برنامهٔ «نمایش روزانه بان جان استوارت» بود. برنامه از همان مشی برنامهٔ «نمایش روزانه» پیروی می‌کند و با کاوش اخبار، سیاست و رویدادهای کنونی در هفتهٔ اخیر به بررسی آن‌ها پرداخته و آن‌ها را به «هجو» می‌کشد.

باکس دانلود
قسمت 27 WEB-DL FileSize: 169 MB
قسمت 26 WEB-DL FileSize: 178 MB
قسمت 25 WEB-DL FileSize: 119 MB
قسمت 24 WEB-DL FileSize: 156 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 164 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 161 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 129 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 155 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 122 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 178 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 137 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 128 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 130 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 126 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 126 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 132 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 131 MB
قسمت 8 WEB FileSize: 158 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 160 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 162 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 135 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 215 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 129 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 155 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 138 MB
قسمت 30 HDTV FileSize: 139 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 176 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 180 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 138 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 126 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 131 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 131 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 137 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 115 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 134 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 136 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 146 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 179 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 140 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 135 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 131 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 140 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 180 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 134 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 153 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 123 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 135 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 133 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 131 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 125 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 130 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 157 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 134 MB
قسمت 30 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 35 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 34 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 33 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 32 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 31 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 30 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 110 MB
کانال تلگرام