دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Blindspot

سریال در مورد زن زیبایی است که در میدان تایمز رها شده است در حالی که حافظه اش را از دست داده است و چیزی از گذشته اش به یاد ندارد. همچنین بدن این زن پر از خالکوبی هایی است که میتواند سرنخی برای پیدا کردن جواب این سوال که “این زن از کجا آمده است؟” باشد. در ادامه مامور FBI به نام کرت ولر برای انجام تحقیقات روی این پرونده انتخاب میشود، چرا که نام این مامور نیز در میان خالکوبی های روی بدن این زن مرموز پیدا شده است.

باکس دانلود
قسمت 22 HDTV FileSize: 307 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 230 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 311 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 235 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 307 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 232 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 311 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 244 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 311 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 222 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 311 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 248 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 311 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 248 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 159 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 218 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 310 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 258 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 310 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 227 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 311 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 262 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 305 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 220 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 301 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 259 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 270 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 299 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 243 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 301 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 222 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 300 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 319 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 302 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 256 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 321 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 258 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 299 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 231 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 304 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 210 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 307 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 259 MB
قسمت 22 FileSize: 320 MB
قسمت 21 FileSize: 274 MB
قسمت 21 FileSize: 211 MB
قسمت 20 FileSize: 274 MB
قسمت 20 FileSize: 236 MB
قسمت 19 FileSize: 274 MB
قسمت 19 FileSize: 242 MB
قسمت 18 FileSize: 299 MB
قسمت 18 FileSize: 199 MB
قسمت 17 FileSize: 299 MB
قسمت 17 FileSize: 200 MB
قسمت 16 FileSize: 299 MB
قسمت 16 FileSize: 196 MB
قسمت 15 FileSize: 299 MB
قسمت 15 FileSize: 219 MB
قسمت 14 FileSize: 192 MB
قسمت 13 FileSize: 262 MB
قسمت 13 FileSize: 242 MB
قسمت 12 FileSize: 333 MB
قسمت 12 FileSize: 189 MB
قسمت 11 FileSize: 332 MB
قسمت 11 FileSize: 215 MB
قسمت 10 FileSize: 332 MB
قسمت 10 FileSize: 212 MB
قسمت 9 FileSize: 337 MB
قسمت 9 FileSize: 225 MB
قسمت 8 FileSize: 329 MB
قسمت 8 FileSize: 230 MB
قسمت 7 FileSize: 332 MB
قسمت 7 FileSize: 223 MB
قسمت 6 FileSize: 332 MB
قسمت 6 FileSize: 195 MB
قسمت 5 FileSize: 328 MB
قسمت 5 FileSize: 239 MB
قسمت 4 FileSize: 331 MB
قسمت 4 FileSize: 223 MB
قسمت 3 FileSize: 327 MB
قسمت 3 FileSize: 230 MB
قسمت 2 FileSize: 321 MB
قسمت 2 FileSize: 220 MB
قسمت 1 FileSize: 334 MB
قسمت 1 FileSize: 236 MB
کانال تلگرام