دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Man with a Plan

داستان سریال در مورد مردی است که همسرش بدلیل مشغله کاری او و بچه را در خانه تنها گذاشته و حالا او باید از بچه مراقبت کند. وی حالا متوجه میشود که پدر بودن سخت‌تر از آن چیزیست که فکرش را میکرد، بنابراین جهت در دست گرفتن کنترل اوضاع تصمیم میگیرد طبق برنامه ریزی های خاص پیش برود و...

باکس دانلود
قسمت 21 HDTV FileSize: 153 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 122 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 154 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 132 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 155 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 127 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 157 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 144 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 154 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 108 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 156 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 128 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 157 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 123 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 157 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 123 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 154 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 118 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 143 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 107 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 157 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 116 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 154 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 121 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 147 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 114 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 155 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 139 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 105 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 148 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 127 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 123 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 141 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 122 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 116 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 113 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 100 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 148 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 108 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 146 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 113 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 148 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 118 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 149 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 112 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 120 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 115 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 110 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 124 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 146 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 151 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 101 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 152 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 111 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 146 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 95 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 140 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 109 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 155 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 101 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 165 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 100 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 162 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 116 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 161 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 114 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 156 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 119 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 165 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 117 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 161 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 127 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 165 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 134 MB
قسمت 1 WEB FileSize: 140 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 127 MB
کانال تلگرام